top of page

OVIRE ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV IN KAKO LAHKO POMAGA NEUROLANGUAGE COACH®

Znanje tujih jezikov je danes zelo pomembno. Omogoča nam lahko nove poklicne ali poslovne priložnosti ali pa ga uporabimo za osebne interese, kot so potovanja, komuniciranje s tujci, branje tuje literature, razumevanje pesmi in filmov v izvornem jeziku in tako naprej.

Učenje jezika pa ni za vsakogar enostavno. Različni dejavniki lahko negativno vplivajo na to, kako uspešno in učinkovito se bo nekdo učil tuj jezik in tudi na to, kako dobro se bo ob tem počutil. Ti dejavniki so lahko razna negativna čustva in občutki, kot je občutek, da je proces preobsežen, nizka motivacija, slaba samopodoba, občutek manjvrednosti, strah pred govorjenjem v tujem jeziku, strah pred izpostavljenostjo ali pa odpor zaradi prisile.

Dodatno lahko na odločitev o učenju tujega jezika vplivajo pomanjkanje časa ali denarja ali motivacije ali pa prepričanje, da smo za to že prestari.

Najprej si poglejmo možne sprožilce negativnih čustev in odzivov, kot je »boj ali beg«.

Učenje angleščine in nemščine

NEGOTOVOST GLEDE TEGA, KOLIKO ČASA SE BO TREBA UČITI


Jezik je zelo obširno področje znanja. Zato se nam lahko zdi, da je nemogoče, da bomo kdaj koli obvladali nek tuj jezik. Dejstvo je, da se učenje tujega jezika nikoli ne konča, kar lahko pri nekom, ki bi to znanje resnično želel ali potreboval, sproži občutek ogroženosti.

Neurolanguage Coach® v proces učenja vnaša gotovost. Že od samega začetka učenja po metodi Neurolanguage Coaching® učečemu jasno razloži, kako bo proces potekal. Pove mu, da bo jezikovno znanje gradil postopoma in sistematično. S spretnim jezikovnim coachingom zagotovi, da se stranka ne uči kar vsega povprek, temveč da se res uči tisto, kar je skladno s strankinimi cilji. Tako stranka vodi proces učenja, jezikovni coach pa ga pri tem usmerja. To poveča občutek gotovosti in motivacijo. Proces učenja po metodi Neurolanguage Coaching® ima tudi strukturo, ki pomaga, da se stranka bolj zaveda svojih dosežkov, kar dodatno okrepi motivacijo in daje navdih za nadaljevanje učenja.

STRAH PRED TUJIMI JEZIKI


Danes smo nenehno izpostavljeni socialnim situacijam, ki jih naši možgani lahko zaznajo kot grožnjo. Mednje lahko spada tudi učenje jezika, govorjenje v tujem jeziku ali predstavitev v tujem jeziku, ki jo moramo narediti pred drugimi ljudmi. Doživimo lahko različna negativna čustva in občutke: sram, zadrego, negotovost, občutek neprimernosti, nezadostnosti in frustracijo. Nekateri ljudje doživljajo celo hud strah pred tujim jezikom, ki se imenuje ksenoglosofobija.

Med učno ali govorno situacijo, ki jo doživljamo kot ogrožajočo, se nam lahko zgodi blokada. Ta blokada je realna, saj ko se sproži mehanizem »boj ali beg«, postanejo viri za izvršilne funkcije prefrontalne skorje in za spominske funkcije hipokampusa omejeni. Ravno takrat, ko bi jih najbolj potrebovali, ne delujejo dobro. Socialna bolečina lahko vodi k negativnim limbičnim reakcijam.

Neurolanguage Coach® razume tovrstne občutke in limbične reakcije ter s spretnim coachingom pomaga učečemu, da se njegovi možgani vrnejo v normalno umirjeno stanje, ko več ne doživljajo grožnje, in s tem v optimalno učno stanje.

SKUPINSKA DINAMIKA


Učenje v skupini ima svoje prednosti, saj v učenje vnaša posebno dinamičnost in pestrost. Vendar pa posameznik učenja v skupini ne doživlja vedno kot nekaj pozitivnega, saj lahko čuti, da ni del skupine ali da ga drugi na nek način ogrožajo.

Neurolanguage Coach® skrbi za zdravo skupinsko dinamiko. Pomembno je, da je vsak posameznik vključen v proces učenja, da se počuti varno in da se spoštujejo skupna pravila.

NEODVISNI UČENEC


Nekateri ljudje pa se nasprotno radi učijo sami oziroma neodvisno od učitelja. Pri tem so v resnici zelo samostojni.


Metoda Neurolanguage Coaching® ima zelo nedirektiven stil podajanja znanja. Neurolanguage Coach® stranko spodbuja, da se čim več nauči sama, in jo pri tem podpira. Zagotavlja tudi neke vrste »testno okolje«, v katerem stranki pomaga odkriti, kakšno učenje ima rada in v kakšnih aktivnostih uživa.

Tečaj angleščine

TRADICIONALEN ODNOS MED UČITELJEM IN UČENCEM

Nekateri se ne marajo učiti jezika pod vodstvom učitelja zato, ker jih moti tradicionalen odnos med učiteljem in učencem. Zlasti v preteklosti so učitelje dojemali kot vsevedne strokovnjake, ki imajo nadrejen položaj. Žal se nekateri učitelji še danes tako obnašajo. To lahko v učencu sproži občutek manjvrednosti.

Neurolanguage Coach® daje sebi in učečemu enakovreden status. Poskrbi za to, da se stranka počuti enakovredna in da je zanjo vselej varno komunicirati in zastavljati vprašanja, pa tudi izražati dvome in strahove.

PRISILNO UČENJE TUJEGA JEZIKA


Nekatera podjetja si zelo prizadevajo za to, da njihovi zaposleni pridobijo kompetence na področju tujih jezikov. Vendar pa vsak zaposleni ni vesel te priložnosti, zlasti če je prisiljen v učenje tujega jezika. To v njem povzroča boleče občutke in dodaten odpor. Posledično se ustvarja učno stanje, ki ni optimalno.

Neurolanguage Coach® takšni stranki pomaga odkriti morebitne dodatne motivacijske dejavnike, ki bi ji lahko pomagali, da z večjim veseljem in motivacijo obiskuje pouk jezika.

Poglejmo si še druge dejavnike, zaradi katerih se morda ne odločimo za učenje tujega jezika.

POMANJKANJE ČASA


Povedali smo že, da je jezik zelo obširno področje znanja. Nekateri so se tuj jezik učili že v osnovni in srednji šoli in morda celo na fakulteti, pa imajo še vedno občutek, da ne znajo dovolj, da bi lahko spregovorili v njem, saj so veliko že pozabili. Poleg tega je bilo v otroštvu in mladosti enostavneje najti čas za učenje, odrasli ljudje pa imamo pogosto veliko obveznosti, od službe, družine, skrbi za onemogle družinske člane, vrt ali hišne ljubljenčke, do hobijev in potrebe po sprostitvi. Kljub želji po znanju tujega jezika zato ni dovolj časa za učenje.

Neurolanguage Coaching® je zelo ciljno usmerjen proces, ki je povsem prilagojen temu, kar stranka resnično želi ali potrebuje. Cilje učenja postavi stranka sama, jezikovni coach pa jo pri tem spodbuja in podpira. Ker se učeči uči samo to, kar resnično želi, in ker mu to daje notranjo motivacijo, je učenje hitrejše. Neurolanguage Coach® si na podlagi poznavanja najnovejših spoznanj nevroznanosti v zvezi z učenjem nenehno prizadeva za to, da stranki pomaga k možganom prijaznemu učenju in optimalnemu učnemu stanju, kar omogoča učinkovito in hitro učenje. Pogosto je proces zelo intenziven in je hkrati vedno tudi časovno omejen.

Učenje angleščine in nemščine

POMANJKANJE DENARJA


Pri klasičnih jezikovnih tečajih se porabi veliko časa za to, da stranke osvojijo želeno raven spretnosti v tujem jeziku. Učni načrt je običajno izdelan po knjigi, katere učni cilji pa ne prinašajo nujno konkretnega znanja, ki ga stranka želi ali potrebuje. Tak način učenja je stroškovno manj učinkovit.

Pri metodi Neurolanguage Coaching® je stroškovna učinkovitost zelo pomembna komponenta. Učenje je ciljno usmerjeno v to, kar stranka želi in potrebuje, in je posledično potrebnih manj učnih ur, zato so skupni stroški učenja jezika po metodi Neurolanguage Coaching® lahko nižji kot pri klasičnih tečajih.

POMANJKANJE MOTIVACIJE


Za učinkovito in hitro učenje je motivacija izjemno pomemben dejavnik. Bolj ko je človek motiviran, več in hitreje se bo naučil in več potrebnih nevronskih poti bo ustvaril. Pri klasičnem poučevanju motivaciji pogosto ni namenjene veliko pozornosti ali pa je ta omejena zgolj na zunanjo motivacijo.

Neurolanguage Coach® s spretnim coachingom pomaga stranki najti in ohranjati tisto ključno motivacijo, ki je potrebna, da se lahko učinkovito in hitro uči in da premaga morebitne strahove in blokade. Na podlagi svojega znanja pomaga učencu v možganih ustvarjati tiste kemične snovi, ki prinašajo motivacijo za učenje.

Angleščina in nemščina

PREPRIČANJE, DA SMO ŽE PRESTARI ZA UČENJE JEZIKA


Marsikdo je prepričan, da se lahko novih spretnosti, kot je tuj jezik, naučimo samo v otroštvu in mladosti. To prepričanje je bilo v preteklosti še podkrepljeno s splošno predstavo, da so možgani v odrasli dobi statični, da se ne spreminjajo in da ne proizvajajo novih živčnih celic.

Na podlagi nevroznanosti pa danes vemo, da to ni res in da so v resnici možgani plastični, kar pomeni, da lahko spreminjajo svoje povezave. Nevroplastičnost je vseživljenjska sposobnost možganov in živčnega sistema, da se v odziv na nove izkušnje, misli, čustva in vedenja spreminjajo tako strukturno kot tudi funkcionalno. Možgani začnejo krepiti nove vzorce nevronskih mrež in se tako preoblikujejo. Znanstveniki so tudi odkrili, da človeški možgani proizvajajo nove živčne celice tudi v odrasli dobi.

Obe spoznanji govorita v prid temu, da nismo nikoli prestari za učenje novih stvari, temveč da lahko vse življenje pridobivamo nove zmožnosti in spretnosti. Po drugi strani pa učenje novih spretnosti pomaga ohranjati možgane aktivne, mlade in zdrave.
 

Učenje angleščine

Povzeto po knjigi Neurolanguage Coaching: Brain Friendly Language Learning avtorice Rachel Paling.

bottom of page