top of page
Search

Učenje angleščine ali nemščine po metodi Neurolanguage Caching® - ali je to isto kot inštrukcije?

Updated: Dec 14, 2023


Učenje angleščine ali nemščine po metodi Neurolanguage Coaching®: kakšna je razlika med njim in inštrukcijami?


Inštrukcije so dopolnilo šolskemu učenju. Vzamejo jih osnovnošolski učenci, srednješolski dijaki ali študentje, ki se jezik že učijo v šoli ali na fakulteti in imajo težave pri osvajanju neke specifične učne snovi. Potekajo tako, da učenec pove, pri kateri snovi ali nalogi ima težave, inštruktor pa mu to šolsko snov dodatno razloži ali mu da dodatne vaje. Tukaj ni poudarka na učenčevih osebnih potrebah ali željah, temveč na tem, kje pri šolski snovi ima težave. 🤓


Neurolanguage Coaching® pa je metoda za učenje tujega jezika 𝓼𝓪𝓶𝓸𝓼𝓽𝓸𝓳𝓷𝓸, brez šolskega učenja. Osnova zanj je temeljit coaching pogovor na uvodni uri. 👅

Kaj zajema ta coaching pogovor? Na uvodni uri se poglobiva v to, kaj točno 𝓿𝓪𝓼 𝓶𝓸𝓽𝓲𝓿𝓲𝓻𝓪 k učenju in kako lahko to uporabiva takrat, ko vam med procesom učenja pade motivacija.


Bistven je tudi 𝓹𝓸𝓰𝓵𝓸𝓫𝓵𝓳𝓮𝓷 𝓹𝓸𝓰𝓸𝓿𝓸𝓻 𝓸 𝓿𝓪š𝓲𝓱 𝓹𝓸𝓽𝓻𝓮𝓫𝓪𝓱 in posledičnih 𝓬𝓲𝓵𝓳𝓲𝓱. Pogosto ljudje nimajo konkretne predstave, kaj je tisto, kar želijo znati. Želijo si, da bi se znali pogovarjati v angleščini ali nemščini. Vendar pa je to zelo široka želja, saj se lahko v tujem jeziku pogovarjamo praktično o vsem. Če se prijavite na skupinski tečaj v jezikovni šoli, vas pač uvrstijo v nek program glede na vaše predznanje, v splošni ali poslovni tečaj – učiti in pogovarjati se morate to, kar si je zamislil učitelj ali šola glede na celotno skupino oziroma glede na program, po katerem delajo. Takšno učenje angleščine ali nemščine ni dovolj ciljno usmerjeno in je zato manj učinkovito.


Pri Neurolanguage Coachingu® pa vam pomagam odkriti, 𝓴𝓪𝓳 𝓽𝓸č𝓷𝓸 𝓳𝓮 𝓽𝓲𝓼𝓽𝓸, 𝓴𝓪𝓻 𝓹𝓸𝓽𝓻𝓮𝓫𝓾𝓳𝓮𝓽𝓮, tako da lahko na podlagi tega oblikujem 𝓴𝓪𝓳 𝓽𝓸č𝓷𝓸 𝓳𝓮 𝓽𝓲𝓼𝓽𝓸, 𝓴𝓪𝓻 𝓹𝓸𝓽𝓻𝓮𝓫𝓾𝓳𝓮𝓽𝓮.


Poudarek je tudi na 𝓽𝓮𝓱𝓷𝓲𝓴𝓪𝓱 𝓬𝓸𝓪𝓬𝓱𝓲𝓷𝓰𝓪 in drugih metodah, ki temeljijo na 𝓷𝓮𝓿𝓻𝓸𝔃𝓷𝓪𝓷𝓸𝓼𝓽𝓲 in z uporabo katerih se 𝓹𝓸𝓿𝓮č𝓪𝓳𝓸 𝓿𝓪š𝓪 𝓶𝓸𝓽𝓲𝓿𝓪𝓬𝓲𝓳𝓪, 𝓹𝓸𝔃𝓸𝓻𝓷𝓸𝓼𝓽 𝓲𝓷 𝓴𝓸𝓷𝓬𝓮𝓷𝓽𝓻𝓪𝓬𝓲𝓳𝓪.


Kot Neurolanguage Coach® skrbim za to, da so 𝓿𝓪š𝓲 𝓶𝓸ž𝓰𝓪𝓷𝓲 𝓾𝓶𝓲𝓻𝓳𝓮𝓷𝓲 𝓲𝓷 𝓼𝓹𝓻𝓸šč𝓮𝓷𝓲, pa hkrati 𝓶𝓸𝓽𝓲𝓿𝓲𝓻𝓪𝓷𝓲 in da v njih prevladujejo 𝓹𝓸𝔃𝓲𝓽𝓲𝓿𝓷𝓪 č𝓾𝓼𝓽𝓿𝓪 𝓲𝓷 𝓲𝓭𝓮𝓪𝓵𝓷𝓲 𝓶𝓸ž𝓰𝓪𝓷𝓼𝓴𝓲 𝓿𝓪𝓵𝓸𝓿𝓲. 🧠


Želite spoznati metodo Neurolanguage Coaching za učenje angleščine ali nemščine? Pišite mi in povem vam, kako jo lahko preizkusite. Vaše učenje angleščine ali nemščine bo hitrejše, poleg tega pa tudi bolj zabavno.

7 views0 comments
bottom of page